Ocypus biharicus – Zbójca krępogłowy

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna, szeroka, masywna. Przedplecze o zaokrąglonych kątach, matowo czarne, węższe od głowy. Pokrywy czarne, silnie skrócone – wyraźnie krótsze od przedplecza. Odwłok czarny. Nogi czarne lub brunatno-czarne. Czułki czarne.

Bieszczady 05.05.2022 Fot. Piotr Łukasik

Bieszczady 05.05.2022 Fot. Piotr Łukasik

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany gatunek górski, w Polsce znany z Sudetów, Beskidów i Bieszczadów – przez nasz kraj przebiega północna granica zasięgu. Miejscami bywa liczny
  2. Biotop. Lasy, polany. Przebywa zwykle pod kamieniami, we mchu, w ściółce; znajdowany także na rozkładających się grzybach
  3. Wymiary. Długość ciała 17-25 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne.  Inne całkowicie czarne gatunki z rodzaju (i tak np. Ocypus olens różni się dłuższymi od przedplecza pokrywami, a Ocypus opthalmicus metalicznym, granatowym połyskiem na ciele). Bliźniaczo podobny, choć zauważalnie większy (19-32 mm) Ocypus tenebricosus różni się nieco szerszym przedpleczem i budową genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Piotr Łukasik
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Boris Büche
  10. O.biharicus w bazie BioMap

Bieszczady 05.05.2022 Fot. Piotr Łukasik


Rodzaj Ocypus - Zbójca


avidal

Leave a Reply