Corticeus longulus – Korosz kornikowiec

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Głowa, przedplecze i pokrywy jednolicie ubarwione, czerwonobrunatne; wierzchołek pokryw bez przyciemnienia. Przedplecze relatywnie smukłe, węższe od podstawy pokryw.

Lasy Janowskie 27.10.2020 Fot. capricornus

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Głównie lasy iglaste i mieszane; najczęściej znajdowany pod korą drzew zaatakowanych przez korniki
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines przypuszczalnie wszystkożerne. Larwy drapieżne, żerują na drzewach iglastych w chodnikach korników, głównie z rodzaju Ips
  7. Podobne. U Corticeus pini, Corticeus fraxini i Corticeus suberis przedplecze jest tak samo szerokie, jak podstawa pokryw. U Corticues versipellis wierzchołek pokryw jest przyciemniony. Pospolity Corticeus unicolor jest wyraźnie większy (5.5-8 mm), a przedplecze jest u niego tak samo szerokie, jak pokrywy
  8. Uwagi. Identyfikacja Bartek Pacuk
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – capricornus
  10. C. longulus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply