Ceratopogonidae – Kuczmanowate

Małe, bądź bardzo małe (1- 5 mm) muchówki o stosunkowo zróżnicowanej morfologii i biologii, ekologicznie związane zwykle z obrzeżami stojących i płynących zbiorników wodnych, torfowiskami, wilgotnymi łąkami, mokradłami – niektóre zasiedlają wilgotne, butwiejące środowiska podkorowe, inne mrowiska; larwy znajdowano także w soku spływającym z ran na drzewach. Imagines w zależności od gatunku są drapieżne, melitofagiczne (pyłkożerne), lub pobierają pokarm płynny. Samice niektórych gatunków ssą krew, a samce niektórych nie pobierają pokarmu. Larwy na ogół sa drapieżne, jednak wiele gatunków wyspecjalizowało się na pasożyty ssaków, ptaków bądź owadów (np. ektopasożyt złotooków Forcipomyia eques).
W Polsce niemal 200 gatunków.