Drosophila obscura s.l.

Drosophilidae – Wywilżnowate
Oczy duże, czerwonobrązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Ubarwienie ciała szarobrązowe, lub szaroczarne. Scutum, scutelum i pleuryty (boczne płytki tułowia) matowe. Uda u niektórych gatunków ciemniejsze od goleni (w tym u Drosophila obscura sensu stricto). Na tylnych krawędziach dwóch pierwszych członów przednich stóp samca widoczne zwłaszcza pod binokularem geste pędzelki  (kępki krótkich, sztywnych, lekko zakrzywionych, czarnych szczecinek) – istotna cecha diagnostyczna grupy gatunkowej. Poszczególne gatunki z grupy gatunkowej niemożliwe do rozróżnienia na fotografiach terenowych.

Kraków 12.10.10.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 12.10.2019 Fot. Maksymilian Syratt

 1. Liczebność. Pospolita i miejscami liczna
 2. Biotop. Rozmaite tereny naturalne i synantropijne
 3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm. Długość ciała Drosophila obscura przeciętnie 2.2 mm
 4. Aktywność. W warunkach synantropijnych cały rok. Wiele pokoleń w sezonie
 5. Lokalizacja. Małopolskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Imagines pobierają pokarm płynny; min nektar i spadź. Larwy rozwijają się na owocach, bądź w sokach wypływających z ran na drzewach
 7. Podobne. Inne muszki owocowe są na ogół jaśniejsze, a u samców brak pędzelków na stopach, bądź ich liczba jest inna
 8. Uwagi. Gatunek zasłużony dla rozwoju nauk okołoewolucyjnych, zwłaszcza genetycznych
 9. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maksymilian Syratt
 10. Uwagi 2. Identyfikacja Jan Maca
 11. Gatunki z grupy gatunkowej Drosophila obscura:
 • Drosophila ambigua 
 • Drosophila bifasciata 
 • Drosophila cariouae 
 • Drosophila dianensis 
 • Drosophila eniwae 
 • Drosophila epiobscura 
 • Drosophila eskoi 
 • Drosophila frolovae 
 • Drosophila imaii 
 • Drosophila krimbasi 
 • Drosophila limingi 
 • Drosophila obscura 
 • Drosophila solstitialis 
 • Drosophila subsil

Leave a Reply