Drosophila obscura s.l.

Drosophilidae – Wywilżnowate
Oczy duże, czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Ubarwienie ciała szaro-brązowe lub szaro-czarne. Scutum, scutelum i pleuryty (boczne płytki tułowia) matowe. Uda u niektórych gatunków ciemniejsze od goleni (w tym u Drosophila obscura sensu stricto). Na tylnych krawędziach dwóch pierwszych członów przednich stóp samca widoczne zwłaszcza pod binokularem gęste pędzelki  (kępki krótkich, sztywnych, lekko zakrzywionych, czarnych szczecinek) – istotna cecha diagnostyczna grupy gatunkowej. Poszczególne gatunki z grupy gatunkowej niemożliwe do rozróżnienia na fotografiach terenowych.

Kraków 12.10.10.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 12.10.2019 Fot. Maksymilian Syratt

 1. Status Pospolita i miejscami liczna. Występuje w całym kraju
 2. Siedlisko. Rozmaite tereny naturalne i synantropijne
 3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm. Długość ciała Drosophila obscura przeciętnie 2.2 mm
 4. Aktywność. W warunkach synantropijnych cały rok. Wiele pokoleń w sezonie
 5. Lokalizacja. Małopolskie
 6. Pokarm. Imagines pobierają pokarm płynny – w tym nektar i spadź. Larwy rozwijają się na owocach bądź w sokach wypływających z ran na drzewach
 7. Podobne. Inne muszki owocowe są na ogół jaśniejsze, a u samców brak pędzelków na stopach, bądź ich liczba jest inna
 8. Uwagi. Gatunek zasłużony dla rozwoju nauk okołoewolucyjnych, zwłaszcza genetycznych
 9. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
 10. Uwagi 2. Identyfikacja Jan Maca
 11. Gatunki z grupy gatunkowej Drosophila obscura:
 • Drosophila ambigua 
 • Drosophila bifasciata 
 • Drosophila cariouae 
 • Drosophila dianensis 
 • Drosophila eniwae 
 • Drosophila epiobscura 
 • Drosophila eskoi 
 • Drosophila frolovae 
 • Drosophila imaii 
 • Drosophila krimbasi 
 • Drosophila limingi 
 • Drosophila obscura 
 • Drosophila solstitialis 
 • Drosophila subsil

avidal

Leave a Reply