Spilogona denigrata

Muscidae – Muchowate
Tułów, odwłok, nogi i czułki czarne. Skrzydła bardzo silnie zaczernione, zwłaszcza w części nasadowej; komórka R5 otwarta.

Wołosate 29.05.2014

Wołosate 29.05.2014 ♂

Wołosate 29.05.2014

Wołosate 29.05.2014 ♂

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Skraje górskich lasów, okolice górskich strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady. W centralnej Polsce nieobecna
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek
  7. Podobne. Liczne inne czarne muchówki z nadrodziny Muscoidea, które różnią się takimi cechami jak stopień zaczernienia ciała i skrzydeł, użyłkowaniem, oszczeceniem. I nie tylko – podobna jest choćby Nyctia halterata z rodziny Sarcophagidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply