Oestridae – Gzowate

Pasożytnicze w stadium larwalnym muchówki o uwstecznionych narządach gębowych u imagines, przez co twarz jest charakterystycznie płaska. Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Ciało pokryte gęstymi, zwykle żółtymi i czarnymi włoskami. Czułki bardzo krótkie. W Polsce 5 gatunków.
c-stimulator-09-17 Cephenemyia stimulator – Strzykacz sarni
 Pharyngomyia picta