Pharyngomyia picta

Oestridae – Gzowate
Głowa masywna, aparat gębowy uwsteczniony. Oczy u obu płci duże, rozdzielone szerokim czołem. Odwłok i tułów skąpo owłosione i specyficznie ubarwione – w znacznej mierze białe, czarno i brązowo plamkowane, z lekkim niebieskim poblaskiem. Skrzydła przezroczyste, bez plam.

P.picta

Ścieżka edukacyjna koło Poznania 18.07.2017 Fot. Bartosz Sołtysiak

  1. Status. Sporadycznie i bardzo rzadko obserwowana na rozproszonych stanowiskach w różnych częściach kraju; przynajmniej częściowo jest to spowodowane krótkim okresem lotu imagines
  2. Siedlisko. Głównie lasy, w których znajduje gatunki żywicielskie
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień z apogeum pojawu w sierpniu
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy są endopasożytami ssaków, zwłaszcza jeleni; rzadziej danieli, łosi i saren. Samica składa jaj wokół nozdrzy nosiciela; larwy przedostają się przez nie do gardła i w nim się rozwijają
  7. Podobne. Dzięki niepowtarzalnemu ubarwieniu łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bartosz Sołtysiak
  9. Uwagi. Identyfikacja avidal

avidal

Leave a Reply