Phoridae – Zadrowate

Małe i bardzo małe (0.5-5 mm) muchy o garbatym wyglądzie. Większość gatunków czarna, ciemnobrązowa, lub żółta i tylko nieliczne są kontrastowo ubarwione. Skrzydła na ogół przezroczyste z przyciemnionymi wierzchołkami. Latem obsiadują gromadnie krzewy, niskie drzewa i rośliny zielne i przystępują do zalotów. Samce spacerują po liściach potrząsając skrzydłami. Jeśli mają szczęście, dochodzi do kopulacji. Imagines żywią się nektarem, albo są drapieżne. Larwy są saprofagiczne (w tym koprofagiczne) lub padlinożerne; bywają też mycetofagiczne. Larwy gatunków z rodzaju Phalacrotophora żywią się hemolimfą larw i poczwarek biedronek. Larwy gatunków z rodzaju Borophaga bywają parazytoidami larw błonkówek.

Phoridae family

Łódź – BRUS 23.06.2019 Samica niezidentyfikowanego gatunku

W Polsce około 340 trudnych do odróżnienia gatunków, w zdecydowanej większości (ponad 50%) z rodzaju Megaselia.

Leave a Reply