Phoridae – Zadrowate

Małe i bardzo małe ( 0.5-5 mm ) muchy o garbatym wyglądzie. Większość gatunków czarna, ciemnobrązowa, lub żółta i tylko nieliczne są kontrastowo ubarwione. Skrzydła na ogół przezroczyste z przyciemnionymi wierzchołkami. Latem obsiadują gromadnie krzewy, niskie drzewa i rośliny zielne i przystępują do zalotów. Samce spacerują po liściach potrząsając skrzydłami. Jeśli mają szczęście, dochodzi do kopulacji. Imagines żywią się nektarem, albo są drapieżne. Larwy są saprofagiczne ( w tym koprofagiczne ), lub padlinożerne; bywają też mycetofagiczne. Larwy gatunków z rodzaju Phalacrotophora żywią się hemolimfą larw i poczwarek biedronek. Larwy gatunków z rodzaju Borophaga bywają parazytoidami larw błonkówek.

Phoridae family

Łódź – BRUS 23.06.2019 Samica niezidentyfikowanego agtunku

W Polsce około 340 trudnych do odróżnienia gatunków, w zdecydowanej większości ( ponad 50% ) z rodzaju Megaselia.

BRUS 19.08.2014 Nieco widoczne jest wyniesienie na głowie, na którym znajdują się przyoczka Borophaga incrassata

Młynek 11.07.2015 Megaselia spp.
Phalacrotophora berolinensis
 Phalacrotophora fasciata
 Triphleba spp.

Leave a Reply