Phalacrotophora berolinensis

Phoridae – Zadrowate
Głowa szersza od nasady przedplecza, z długimi szczecinkami. Tułów pomarańczowobrązowy, scutellum także. Boczna płytka zwana mesopleuronem nieowłosiona. Odwłok pomarańczowożółty, łącznie z tergitami 2-4. Za nimi , przy tergicie piątym, siodełkowa, perłowa membrana międzysegmentalna ( dotyczy samic ). Ostatni, 8 segment odwłoka samicy z ciemnym, kolcowatym wyrostkiem, zwykle trudno dostrzegalnym na fotografiach terenowych. Czułki pomarańczowe. Skrzydła przezroczyste.

Phalacrotophora

Łódź – Majerowskie Błota 05.06.2019 Samica – widoczna jest perłowa membrana na odwłoku

Phal.berolinensis

Łódź – Majerowskie Błota 05.06.2019

Ph berolinensis

Łódź – Majerowskie Błota 05.06.2019

Ph.berolinensis

Łódź – Majerowskie Błota 05.06.2019

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, choć zapewne rzadka nie jest – jeden z dwóch najczęściej notowanych gatunków z rodzaju
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 2-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines żywią się hemolimfą poczwarek i larw biedronek oraz sokiem z ran na drzewach, larwy są parazytoidami poczwarek ( w tym Aphidecta obliterata, Harmonia axyridisCalvia decemguttata, Calvia quatuordecimguttata )
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które odróżnić niełatwo – zwłaszcza samce można w niektórych przypadkach zidentyfikować dopiero po budowie hypandrium. Samice najliczniejszej Phalacrotophora fasciata mają pomarańczowe tergity 2-4 , zaś Phalacrotophora beuki tergity 2-3 ( 4 częściowo ). Pozostałe gatunki można odróżnić przede wszystkim po braku ciemnego, kolcowatego wyrostka na odwłoku. Podobne są także pomarańczowe gatunki z rodzaju Megaselia ( brak perłowej membrany )

Dodaj komentarz