Phalacrotophora berolinensis

Phoridae – Zadrowate
Głowa szersza od nasady przedplecza, z długimi szczecinkami. Tułów pomarańczowo-brązowy, scutellum także. Boczna płytka zwana mesopleuronem nieowłosiona. Odwłok pomarańczowo-żółty, łącznie z tergitami 2-4. Za nimi , przy tergicie piątym, siodełkowa, perłowa membrana międzysegmentalna (dotyczy samic). Ostatni, 8 segment odwłoka samicy z ciemnym, kolcowatym wyrostkiem, zwykle trudno dostrzegalnym na fotografiach terenowych. Czułki pomarańczowe. Skrzydła przezroczyste.

Phalacrotophora

Łódź – Majerowskie Błota 05.06.2019 ♀ – widoczna perłowa membrana na odwłoku

Phal.berolinensis

Łódź – Majerowskie Błota 05.06.2019 ♀

Ph berolinensis

Łódź – Majerowskie Błota 05.06.2019 ♀

Ph.berolinensis

Łódź – Majerowskie Błota 05.06.2019 ♀

  1. Status. Rzadko obserwowana, choć zapewne rzadka nie jest – jeden z dwóch najczęściej notowanych gatunków z rodzaju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 2-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines żywią się hemolimfą poczwarek i larw biedronek oraz sokiem z ran na drzewach, larwy są parazytoidami poczwarek (w tym Aphidecta obliterata, Harmonia axyridisCalvia decemguttata, Calvia quatuordecimguttata)
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które odróżnić niełatwo – zwłaszcza samce można w niektórych przypadkach zidentyfikować dopiero po budowie hypandrium. Samice najliczniejszej Phalacrotophora fasciata mają brązowe tergity 2-4 , zaś Phalacrotophora beuki tergity 2-3 (4 częściowo). Pozostałe gatunki można odróżnić przede wszystkim po braku ciemnego, kolcowatego wyrostka na odwłoku. Podobne są także pomarańczowe gatunki z rodzaju Megaselia (brak perłowej membrany)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply