Chrysopilus asiliformis – Kobyliczka drobna

Rhagionidae – Kobyliczkowate
Dawniej pod nazwą Chrysopilus aureus. Przedplecze szaro-czarne, u samca pokryte obficie gęstymi złocistymi włoskami; brak szarych pasów na scutum. Przednie krawędzie tergitów wierzchołkowych u samca nagie, pozbawione owłosienia, przez co są czarne i połyskujące. Uda żółte. Skrzydła bez plam; pterostigma ciemnobrązowa, wyraźnie wyodrębniona.

28.06.2023 ♀ Fot. Barnaba

Chociszewo 14.07.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 14.07.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Nierzadka, choć zwykle nieliczna. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Otwarte, wilgotne tereny oraz zarośla i skraje lasów – zwłaszcza dębowych
  3. Wymiary. Długość ciała 5-9 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień;
  5. Lokalizacja. Lubuskie, małopolskie
  6. Pokarm. Imagines i łowią owady, żywią się też nektarem i spadzią. Larwy są drapieżne
  7. Podobne. Pozostałe gatunki ze skrzydłami bez plam różnią się ciemnymi udami (Ch.erythrophthalmus, Ch. cristatus, Ch. splendidus, Ch. helvolus)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Barnaba Jerzy Tomiak Lucyna Bugiera

Dolina Wieprzówki 10.06.2023 ♂ Fot. Jerzy Tomiak


avidal

Leave a Reply