Metopia spp.

Sarcophagidae – Ścierwicowate
Szare lub czarne muchówki o najczęściej białej (u samców często srebrzysto-białej) twarzy wyciągniętej w charakterystyczny szpiczasty, szeroki ryjek. 3 człon czułków uderzająco długi i masywny. Skrzydła przezroczyste. Poszczególne gatunki (w Polsce co najmniej 7) bardzo trudne do odróżnienia na podstawie fotografii terenowych – w przypadku samic identyfikacja bywa niemożliwa nawet pod binokularem.

Młynek 14.08.2016

Łódź – Młynek 14.08.2016

Łódź Rogowska 03.08.2013

Łódź – Rogowska 03.08.2013

Chociszewo 15.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Warszawa-Ursynów, 20.06.2019. Metopia cf.argyrocephala Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Niektóre gatunki pospolite (M.argyrocephala, M.campestris), inne rzadkie (M.tschernovae, M.staegerii)
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, wydmy śródleśne, piaskownie, wrzosowiska, piaszczyste brzegi zbiorników wodnych, bory sosnowe, przytorza, przydroża, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4-8 mm
  4. Aktywność. Najliczniejsze od czerwca do sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie, mazowieckie, małopolskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami gniazdowymi larw żądłówek z nadrodzin Vespoidea i Apoidea; biologia niektórych gatunków pozostaje nieznana
  7. Podobne. Liczne inne, na ogół również pasożytnicze gatunki ścierwicowatych, zwłaszcza z podrodziny Miltogramminae. Także niektóre rączyce z rodziny Tachinidae
  8. Uwagi. Identyfikacja Marek W.Kozłowski, Lucyna Bugiera i Theo Zeegers
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Jerzy Tomiak Marek W.Kozłowski Lucyna Bugieramaxbutton id=”188″ ]

Dolina Wieprzówki 10.06.2023 ♂ Fot. Jerzy Tomiak


avidal

Leave a Reply