Metopia spp.

Sarcophagidae – Ścierwicowate
Szare, lub czarne muchówki o najczęściej białej (u samców często srebrzystobiałej) twarzy wyciągniętej w charakterystyczny szpiczasty, szeroki ryjek. 3 człon czułków uderzająco długi i masywny. Skrzydła przezroczyste. Poszczególne gatunki (w Polsce co najmniej 7) bardzo trudne do odróżnienia na podstawie fotografii terenowych – w przypadku samic identyfikacja bywa niemożliwa nawet pod binokularem.

Młynek 14.08.2016

Łódź – Młynek 14.08.2016

Łódź Rogowska 03.08.2013

Łódź – Rogowska 03.08.2013

Chociszewo 15.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite (M.argyrocephala, M.campestris), inne rzadkie (M.tschernovae, M.staegerii)
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, wydmy śródleśne, piaskownie, wrzosowiska, piaszczyste brzegi zbiorników wodnych, bory sosnowe, przytorza, przydroża, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4-8 mm
  4. Aktywność. Najliczniejsze od czerwca do sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami gniazdowymi larw żądłówek z nadrodzin Vespoidea i Apoidea; biologia niektórych gatunków pozostaje nieznana
  7. Podobne. Liczne inne, na ogół również pasożytnicze gatunki ścierwicowatych, zwłaszcza z podrodziny Miltogramminae. Także niektóre rączyce z rodziny Tachinidae
  8. Uwagi. Identyfikacja Lucyna Bugiera i Theo Zeegers
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal

avidal

Leave a Reply