Metopia spp.

Sarcophagidae – Ścierwicowate
Szare, lub czarne muchówki o najczęściej białej (często śnieżnobiałej) twarzy wyciągniętej w charakterystyczny szpiczasty, szeroki ryjek. 3 człon czułków uderzająco długi i masywny. Skrzydła przezroczyste. Poszczególne gatunki (w Polsce co najmniej 7) bardzo trudne do odróżnienia na podstawie fotografii terenowych.

Młynek 14.08.2016

Łódź – Młynek 14.08.2016

Łódź Rogowska 03.08.2013

Łódź – Rogowska 03.08.2013

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite ( M.argyrocephala, M.campestris ), inne rzadkie ( M.tschernovae, M.staegerii )
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, wydmy śródleśne, piaskownie, wrzosowiska, piaszczyste brzegi zbiorników wodnych, bory sosnowe, przytorza, przydroża, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4-8 mm
  4. Aktywność. Najliczniejsze od czerwca do sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami gniazdowymi larw żądłówek z nadrodzin Vespoidea i Apoidea; biologia niektórych gatunków pozostaje nieznana
  7. Podobne. Liczne inne, na ogół również pasożytnicze gatunki ścierwicowatych, zwłaszcza z podrodziny Miltogramminae. Także niektóre rączyce z rodziny Tachinidae
  8. Uwagi. Identyfikacja Theo Zeegers

avidal

Leave a Reply