Metopia spp.

Sarcophagidae – Ścierwicowate
Szare, lub czarne muchówki o najczęściej białej (często śnieżnobiałej) twarzy wyciągniętej w charakterystyczny szpiczasty, szeroki ryjek. 3 człon czułków uderzająco długi i masywny. Skrzydła przezroczyste. Poszczególne gatunki (w Polsce co najmniej 7) bardzo trudne do odróżnienia na podstawie fotografii terenowych.

Młynek 14.08.2016

Łódź – Młynek 14.08.2016

Łódź Rogowska 03.08.2013

Łódź – Rogowska 03.08.2013

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite (M.argyrocephala, M.campestris), inne rzadkie (M.tschernovae, M.staegerii)
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, wydmy śródleśne, piaskownie, wrzosowiska, piaszczyste brzegi zbiorników wodnych, bory sosnowe, przytorza, przydroża, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4-8 mm
  4. Aktywność. Najliczniejsze od czerwca do sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami gniazdowymi larw żądłówek z nadrodzin Vespoidea i Apoidea; biologia niektórych gatunków pozostaje nieznana
  7. Podobne. Liczne inne, na ogół również pasożytnicze gatunki ścierwicowatych, zwłaszcza z podrodziny Miltogramminae. Także niektóre rączyce z rodziny Tachinidae
  8. Uwagi. Identyfikacja Theo Zeegers
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply