Vanoyia tenuicornis – Nojka widlastoroga

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim czołem, oczy samca bardzo duże i stykające się ze sobą. Głowa czarna, u samicy z parą żółtych plam ciemieniowych stykających się z wewnętrzną krawędzią oka. Scutum czarne, obrzeżone żółtymi smugami. Boki tułowia samicy częściowo żółte, samca czarne. Scutellum z parą długich i ostrych wyrostków apikalnych, u samicy żółte u samca czarne. Nogi samicy ewidentnie jaśniejsze od zupełnie czarnych nóg samca. Czułki czarne, wydłużone.

Francja – Clairmarais 13.06.2022 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Zasięg. Zachodnia i południowa Europa, kraje Maghrebu (północna Afryka). Rzadko spotykana
  2. Siedlisko. Mokradła, podmokłe łąki, brzegi zbiorników wodnych, torfowiska, szuwary
  3. Wymiary. Długość ciała około 4 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Cykl rozwojowy/Pokarm. Spadź. Larwy są saprofagiczne,  rozwijają się w detrytusie oraz w wilgotnych mchach
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić ją z przyrówkami z rodzaju Oxycera, od których różni się przede wszystkim znacznie dłuższymi czułkami
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. Więcej o gatunku

Stratiomyidae - Świat


avidal

Leave a Reply