Chrysotoxum octomaculatum – Prężec połatany

Syrphidae – Bzygowate
Ubarwienie ciała czarno-żółte, deseń charakterystyczny dla rodzaju. Wąskie czarne paski przy przedniej krawędzi tergitów 3-5 nie dochodzą do bocznych krawędzi tych tergitów (konieczny widok z boku); krawędzie są żółte – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Człony czułków 1 i 2 mniej więcej tej samej długości – łącznie tak długie jak człon 3-eci. Skrzydła przezroczyste, pterostigma słabo zaznaczona.

Austria – Mödling 02.09.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Maria Enzersdorf 02.09.2021 ♂ Fot. Michael Knapp

  1. Status. Bardzo rzadko obserwowany, nieliczny. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  2. Siedlisko. Nasłonecznione skraje lasów, wrzosowiska, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13.5 mm.
  4. Aktywność. Maj – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne, żerują na mszycach zasiedlających mrowiska
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z tego rodzaju. Większość można odróżnić w oparciu o proporcje długości czułków. Na przykład: 1 człon czułków u Chrysotoxum cautum jest krótszy od członu 2; suma długości członów 1 i 2 u Chrysotoxum elegans przewyższa długość członu 3 (poza tym ten gatunek wyróżnia się wyraźnie szerszymi czarnymi pasami przy przednich krawędziach tergitów 3-5). U najbardziej podobnego Chrysotoxum verrali wąskie czarne paski przy przedniej krawędzi tergitów 3-5 dochodzą do bocznych krawędzi tych tergitów; krawędzie są zatem czarne. U Chrysotoxum intermedium pterostigma jest wyraźna i wydłużona. Chrysotoxum arcuatum i Chrysotoxum fasciolatum są optycznie zdecydowanie bardziej pękate
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp

Niebieskie strzałki wskazują na żółte boczne krawędzie tergitów – czarne przepaski poprzeczne nie dochodzą do bocznych krawędzi tergitów


Rodzaj Chrysotoxum - Prężec


avidal

Leave a Reply