Criorhina asilica – Nieczuja długodzioba

Syrphidae – Bzygowate
Oczy u samicy rozdzielone czołem, u samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Twarz silnie wyciągnięta do przodu – cecha diagnostyczna rodzaju. Scutum często z bujnym, złocisto-pomarańczowym owłosieniem. Odwłok delikatnie prążkowany, z szaro-pomarańczowymi przepaskami na tylnych krawędziach tergitów – zwłaszcza 2 i 3. Tylne uda nie są zgrubiałe. Skrzydła przeźroczyste, bez plam, z zaczernieniem wokół wokół żyłki poprzecznej w połowie długości skrzydła.

c.asilica

Zwierzyń 12.05.2018 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

Criorhina

Gawarzec 25.05.2016 ♀

Cr.asilica

Gawarzec 25.05.2016 ♀

Polana Polichno 15.06.2020 ♀

  1. Status. Nierzadka, lokalnie – zwłaszcza w górach i w północnowschodniej części kraju – wręcz pospolita
  2. Siedlisko. Lasy ze starodrzewiem i dużą ilością martwego drewna. Chętnie odwiedza kwitnące głogi, kaliny, maliny
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność. Maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Podlaskie, Bieszczady, Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar, wyciekające spod kory soki drzew liściastych. Larwy rozwijają się w martwym drewnie
  7. Podobne. Krytycznie rzadka Criorhina floccosa również okryta jest pomarańczowym futerkiem na tułowiu, ale brak jej przepasek na odwłoku; podobna jest zwłaszcza w locie. U Criorhina pachymera tylne uda są silnie zgrubiałe. Przepaski odwłokowe upodobniają C. asilica do pszczoły miodnej Apis mellifera Dość podobne są też Brachypalpus laphriformis i Brachypalpus valgus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
  9. Wymowa: kriorina asilika
Cr. asilica.

Gawarzec 25.05.2016 ♀

C. asilica.

Gawarzec 25.05.2016 ♀

Cr asilica

Gawarzec 25.05.2016 ♀

C.asilica

Gawarzec 25.05.2016 ♀

Polana Polichno 15.06.2020 ♀

Polana Polichno 15.06.2020 ♀

C asilica

Smolniki 22.05.2015 ♀

Polana Polichno 15.06.2020 ♀

Polana Polichno 15.06.2020 ♀


Rodzaj Criorhina - Nieczuja


avidal

Leave a Reply