Spilomyia manicata – Mierzwica czarnostopa

Syrphidae – Bzygowate
Oczy żółte z bordowofioletowymi smugami, u samca połączone na krótkim odcinku. Ciało czarne z żółtymi plamkami na tułowiu i żółtymi przepaskami na odwłoku. Scutellum z żółtą smugą przy tylnej krawędzi. Przednie stopy czarne. Przednie golenie czarne w części apikalnej.

Dobromierz 01.08.2010 Fot. Łukasz Mielczarek

Dobromierz 01.08.2010 ♀ Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Bardzo rzadka VU
  2. Biotop. Ciepłe łąki i murawy w pobliżu lasów z dużą ilością starych, dziuplastych drzew i skraje tych lasów. Baldachowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 11-17 mm
  4. Aktywność. Lipiec i sierpień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Przedborski Park Krajobrazowy, gdzie obserwowana jest rzadko, ale stosunkowo regularnie (przynajmniej jeden osobnik na kilka sezonów). Pojedynczy osobnik odnotowany z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. Nieco liczniejsza na południu kraju, zwłaszcza w Bieszczadach
  6. Pokarm. Pyłek, głównie z kwiatów roślin selerowatych. Saprofagiczne larwy żywią się detrytusem, rozwijają się w dziuplastych drzewach liściastych
  7. Podobne. U wyraźnie liczniejszej w Polsce (lecz nie w Europie) Spilomyia diophthalma przednie stopy i golenie są żółte. Przeciętnie mniejsza Spilomyia saltuum w naszym kraju nie występuje (podana w wyniku błędnego oznaczenia S. manicata)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Łukasz Mielczarek
Dobromierz 01.08.2010 Widoczne ciemne przednie stopy i częściowo golenie Fot. Łukasz Mielczarek

Dobromierz 01.08.2010 ♀ Widoczne ciemne przednie stopy i częściowo czarne golenie Fot. Łukasz Mielczarek


Rodzaj Spilomyia - Mierzwica


avidal

Leave a Reply