Xanthogramma citrofasciatum – Żółtynka żółtoplamka

Syrphidae – Bzygowate
Ciało czarne, bardzo słabo owłosione. Oczy nagie. Na bokach scutum żółte, pionowe smugi. Pierwsza przepaska odwłokowa wyraźnie rozdzielona, złożona z dwóch trójkątnych, stosunkowo wąskich plam. Przepaski na 3 i 4 tergicie rozerwane na dwie plamy. Nogi całkowicie żółte. Pterostigma śladowa, rozmyta.

Niemcy – Bertzdorf 26.04.2014 ♀ Fot. Marek R.Swadzba

Niemcy – Bertzdorf 26.04.2014 ♀ Fot. Marek R.Swadzba

X.citrofasciatum

Murawy Dobromierskie 20.05.2016 ♀

X citrofasciatum

Murawy Dobromierskie 20.05.2016 ♀

  1. Liczebność. Rzadka, liczna lokalnie
  2. Biotop. Ciepłe murawy, zwłaszcza zakrzewione, oraz łąki, polany i skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm. Długość skrzydła 6.5-10.25 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – świętokrzyskie (Rezerwat Murawy Dobromierskie, gdzie regularnie bywa obserwowana)
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź. Afidofagiczne larwy polują na mszyce żerujące w mrowiskach, zwłaszcza Lasius flavus
  7. Podobne. Xanthogramma pedisequum i Xanthogramma dives, które nigdy nie mają całkowicie żółtych tylnych nóg, a trójkątne plamy na tergicie 2 są u nich szersze. U Xanthogramma laetum przepaski odwłokowe na tergitach 3 i 4 są nieprzerwane
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba avidal


Rodzaj Xanthogramma - Żółtynka


avidal

Leave a Reply