Haematopota italica – Jusznica mozaikowa

Tabanidae – Bąkowate
Głowa znacznie szersza od tułowia. Oczy samicy z wielobarwnymi falistymi smugami, rozdzielone szerokim czołem. Oczy samca barwne tylko w dolnej części i połączone. Skrzydła szaro i brunatno cętkowane. Czułki czarne. Pierwszy człon stosunkowo długi i słabo zgrubiały.

Francja – Cassel 07.07.2015 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Łuków 04.08.2012 ♀ Fot. Ricosz

Łuków 04.08.2012 ♀ Fot. Ricosz

Francja – Cassel 07.07.2015 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka – mimo że w literaturze opisywana jako pospolita
  2. Biotop. Pastwiska, łąki, wilgotne lasy, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12.5 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – lubelskie
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź. Samice ssą także krew
  7. Podobne. U Haematopota pluvialisHaematopota crassicornis pierwszy człon czułków jest krótszy i silniej zgrubiały
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand Ricosz

Zbliżenie na głowę i czułki – pierwszy człon jest silnie wydłużony, smukły Fot. Marie Lou Legrand


avidal

Leave a Reply