Ctenophora festiva – Krzewioróżka dziuplówka

Tipulidae – Koziułkowate
Głowa czarna. Na przedpleczu żółta obrączka. Mesonotum (śródplecze) czarne. Odwłok czarnożółty. Pierwszy tergit odwłoka w całości (samica), lub częściowo (samiec) żółty. Na tergicie 4 żółta przepaska. U samicy na tergicie 5 dwie żółte plamy, u samca takie plamy na tergitach 5 i 6. Uda żółtopomarańczowe; tylne uda z czarną obrączką. Czułki samca grzebykowate. Nasadowy człon czułków czarny u obu płci. Skrzydła z rozległą ciemną plamą nie dochodzącą do wierzchołka skrzydła.

Klępina 13.06.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

Klępina 13.06.2015 ♀ Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Bardzo rzadka. Znana z ledwie kilku krajowych stanowisk (Łódź, Dolny Śląsk, Lubuskie). Mimo to nie umieszczona ani w Czerwonej Księdze, ani na Czerwonej Liście (choć znanych jest mniej stanowisk, niż uznawanej za najrzadszą z rodzaju Ctenophora ornata)
  2. Biotop. Lasy z dużą ilością powalonych drzew liściastych, zwłaszcza dębów
  3. Wymiary. Długość ciała 20-25 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Wykazana z Lasu Łagiewnickiego (2002, obserwacja Bogusław Soszyński)
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy saproksylofagiczne, rozwijają się w butwiejących pniach dębów i innych drzew liściastych
  7. Podobne. Pozostałe krajowe krzewioróżki różnią się bądź większą, bądź mniejszą pterostigmą oraz ubarwieniem ciała (nasadowy człon czułków, plamy odwłokowe, nogi) – jedynie Ctenophora fastuosa ma plamę skrzydłową podobnej wielkości, lecz zdecydowanie różni się ubarwieniem. Najbardziej podobne są Ctenophora ornata i Ctenophora flaveolata
  8. Uwagi Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski

avidal

Leave a Reply