Conoderus nocturnus

Elateridae – Sprężykowate
Głowa pomarańczowa. Przedplecze pomarańczowe z szerokim, ciemnym pasem centralnym o zwykle szeroko powcinanych krawędziach; pas ten może całkowicie zanikać lub redukować się do kilku drobnych plam. Tylne kąty przedplecza wyprofilowane w ostre wyrostki. Pokrywy pomarańczowe z ciemnym, diagnostycznym dla gatunku deseniem utworzonym z  ciemnej smugi poprzecznej w części nasadowej oraz z różnej wielkości ciemnych plam rozrzuconych na całej niemal powierzchni pokryw. Nogi i czułki jednolicie pomarańczowe.

Kostaryka 25.02.2018 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply