Apodiphus amygdali

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ciało owalne, relatywnie szerokie, czarno-brązowe lub czarne; wierzch ciała z żółtym lub czerwonym, marmurkowym plamkowaniem. Przedplecze lekko wklęsłe na bokach; boczne krawędzie przedplecza drobno ząbkowane. Scutellum duże, o owalnie wyprofilowanym wierzchołku. Connexivum naprzemiennie czarno-brązowe i żółte (czerwone).

Albania 03.06.2021 Fot. gernotkunz

Turcja 20.08.2016 Fot. Barış Çerçi

A.amygdali

Grecja – Tesalia 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Włochy, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Turcja, Egipt, Armenia, Azerbejdżan, Cypr, Gruzja, Iran, Irak, Izrael, Libia, Syria, Turkmenistan. Gatunek regularnie obserwowany, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Ogrody, sady, parki, zarośla, skraje lasów, polany i rozmaite tereny zadrzewione
  3. Wymiary. Długość ciała 13-18 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; na ogół dwa pokolenia w sezonie. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Grecja, Chorwacja, Albania, Turcja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają zielone części roślin i owoce, zwłaszcza niedojrzałe; żerują na wielu rozmaitych drzewach i krzewach, nie tylko liściastych – wymienia się min. jabłoń, morelą, głóg, śliwę, gruszę, pistację, oliwkę, platan, sosnę turecką, topolę, wierzbę, wiąz, dąb, robinię, malinę, psiankę, winorośl
  7. Podobne. Apodiphus integriceps jest zauważalnie smuklejszy, a jego zasięg nie obejmuje Europy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Adam Woźniak Barış Çerçi Alek Brzozowski

Chorwacja – Zivogosce 07.08.2010 Nimfa Fot. Alek Brzozowski


Pentatomidae - Świat


avidal

Leave a Reply