Apodiphus amygdali

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ciało owalne, relatywnie szerokie, czarnobrązowe, lub czarne; wierzch ciała z żółtym lub czerwonym, marmurkowym plamkowaniem. Przedplecze lekko wklęsłe na bokach; boczne krawędzie przedplecza drobno ząbkowane. Scutellum duże, o owalnie wyprofilowanym wierzchołku. Connexivum naprzemiennie czarnobrązowe i żółte (czerwone).

Albania 03.06.2021 Fot. gernotkunz

A.amygdali

Grecja – Tesalia 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Grecję, Włochy, Macedonię, Serbię, Czarnogórę, Turcję, Egipt, Armenię, Azerbejdżan, Cypr, Gruzję, Iran, Irak, Izrael, Libię, Syrię, Turkmenistan. Gatunek regularnie obserwowany, miejscami liczny
  2. Biotop. Ogrody, sady, parki, zarośla, skraje lasów, polany i rozmaite tereny zadrzewione
  3. Wymiary. Długość ciała 13-18 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; na ogół dwa pokolenia w sezonie. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Grecja, Chorwacja, Albania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają zielone części roślin i owoce, zwłaszcza niedojrzałe; żerują na wielu rozmaitych drzewach i krzewach, nie tylko liściastych – wymienia się min. jabłoń, morelą, głóg, śliwę, gruszę, pistację, oliwkę, platan, sosnę turecką, topolę, wierzbę, wiąz, dąb, robinię, malinę, psiankę, winorośl
  7. Podobne. Apodiphus integriceps jest zauważalnie smuklejszy, a jego zasięg nie obejmuje Europy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Adam Woźniak Alek Brzozowski

Chorwacja – Zivogosce 07.08.2010 Nimfa Fot. Alek Brzozowski


avidal

Leave a Reply