Calchaenestes oblongomaculata

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne z czerwono obwiedzionymi krawędziami przednia i bocznymi. Scutellum czarne. Pokrywy pomarańczowo-czerwone ze smoliście czarnymi (niekiedy z niebieskim połyskiem), dwiema parami owalnych plam – plamy te są uderzająco duże, jednak nie stykają się ze sobą. Nogi i czułki jednolicie czarne.

C.oblongomaculatus

Grecja – Peloponez 2015 ♀ na liściu dębu Quercus coccifera Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Rzadki, lokalny – wykazywany m.in. z Bałkanów i z Bliskiego Wschodu
  2. Siedlisko. Skraje lasów liściastych z udziałem dębów, polany; gatunek termofilny
  3. Wymiary. Długość ciała 8-15 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines antofilne, melitofagiczne – chętnie odwiedzają kwiaty głogów i kwitnące dęby. Larwy żerują w drewnie dębów, zwłaszcza osłabionych; gatunek pyrofilny
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply