Echinocerus floralis – Paśnik ziołowy

Cerambycidae – Kózkowate
Systematyzowany również w rodzaju Paraplagionotus. Znany także pod nazwą paśnik lucerniak. Gatunek zmienny w ubarwieniu. Przedplecze zwykle czarne z poprzecznymi pasami z żółtych włosków przy przedniej i tylnej krawędzi. Pokrywy czarnożółte o deseniu charakterystycznym dla gatunku. Rzadziej spotyka się osobniki niemal całkowicie żółte, czy też z niebiesko-szarymi przepaskami na pokrywach, jak i takie o rozmaitych wariantach kształtu i wielkości żółtych plam i przepasek. Uda i golenie samic czerwono-brązowe; uda samców zwykle czarne. Czułki czerwono-brązowe – nasadowy człon u niektórych osobników (zwłaszcza samców) czarny. 3 człon czułków stosunkowo cienki i długi.

Echinoc. floralis

Grecja – Meteora 20.06.2015 In copula Fot. Adam Woźniak

  1. Status. W Polsce przypuszczalnie nie występuje, choć w przeszłości był wykazywany z naszego kraju; dane te nie są w pełni wiarygodne EN
  2. Siedlisko. Nasłonecznione, ciepłe tereny otwarte, kwietne łąki i polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 8-20 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w korzeniach roślin zielnych – wymienia się krwawniki, lucernę i wilczomlecze
  7. Podobne. Na południu Europy występują inne, bardzo podobne gatunki z rodzaju różniące się m.in. budową i proporcjami członów czułków (E.bobelayei, E. andreui)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. E.floralis w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply