Oedemera nobilis – Zalęszczyca lśniąca

Oedemeridae – Zalęszczycowate
Przedplecze zielone lub niebieskie, lśniące, pokryte drobnymi wypukłościami. Pokrywy zielone lub niebieskie, często z miedzistym lub złocistym połyskiem, silnie błyszczące, zwężające się ku tyłowi, rozchylone. Tylne uda samca silnie pogrubiałe.

O.nobilis

Toskania 2015 Fot. Rafał Celadyn

  1. Zasięg. Zasiedla zachodnią i południową Europę; zwykle pospolita, bywa liczna
  2. Siedlisko. Łąki, murawy kserotermiczne i psammofilne, ugory, przydroża, polany, ogrody, skraje lasów, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar i pyłek, chętnie z żółtych kwiatów. Larwy żywią się miękiszem uschniętych łodyg, w których się rozwijają, oraz butwiejącym drewnem
  7. Podobne. Oedemera virescens ma tylko lekko błyszczące pokrywy. Oedemera luridaOdemera monticola i Oedemera subrobusta różnią się m.in. ciemniejszym zwykle ubarwieniem, a samce tych gatunków nie mają silnie zgrubiałych tylnych ud
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply