Polyommatus admetus

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł u obu płci brunatny, lecz zwykle jasniejszy odcień u samicy. Spód skrzydeł jasnobrunatny z rzędami ciemnych, jasno obwiedzionych plamek – plamki na przednim skrzydle są bardziej kontrastowe u samicy.

Węgry 14.07.2008 ♀ Fot. Jarosław Bury

Węgry 14.07.2008 ♀ Fot. Jarosław Bury

Węgry 14.07.2008 ♂ Fot. Jarosław Bury

Węgry 14.07.2008 ♂ Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową Europę (w tym izolowane stanowiska na Węgrzech) i Azję Mniejszą
  2. Biotop. Suche murawy, łąki i zbocza; gatunek wybitnie termofilny
  3. Wymiary. Rs 30-40 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Bułgaria, Węgry. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują głównie o zmierzchu na kwiatach i liściach sparcet i groszków. Gąsienice bywają adoptowane przez mrówki z rodzajów Camponotus i Crematogaster
  7. Podobne. Liczne inne brunatne modraszki
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. P.admetus na Lepiforum

Bułgaria 2010 In copula Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 2010 ♂ Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply