Crematogaster scutellaris – Ostrorzytka czerwonogłowa

Formicidae – Mrówkowate
Głowa mniej lub bardziej intensywnie czerwona. Reszta ciała czarna, lub ciemnobrązowa. Odwłok zaostrzony w części wierzchołkowej; trzonek osadzony w górnej części pierwszego segmentu odwłoka. Należy do podrodziny Myrmecinae.

C.scutellaris

Wiedeń 25.08.2019 Królowa Fot. Adrian Atamańczuk

C.scutellaris

Wiedeń 25.08.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

C scutellaris

Wiedeń 25.08.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

C.scutellaris

Toskania 2019 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Na południu Europy pospolita i liczna, zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnomorskiego
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany oraz prześwietlenia, tereny ruderalne. Gniazda konstruuje zwykle pod korą drzew (przy czym gniazdo jednej kolonii może być rozbudowane na kilka sąsiadujących drzew); regularnie wykorzystuje również zakamarki i szczeliny w opuszczonych bądź zaniedbanych budynkach
  3. Wymiary. Królowa 8-10 mm. Robotnice 3.5-5 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad. Rójka od lipca/sierpnia do października
  5. Lokalizacja. Włochy, Austria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Głównie spadź mszyc
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji; u Crematogaster schmidti głowa i odwłok są tak samo, czerwonobrązowo ubarwione. Częściowo czerwoną głowę ma także Messor barbarus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Rafał Celadyn Adrian Atamańczuk

avidal

Leave a Reply