Crematogaster schmidti – Ostrorzytka drzewnica

Formicidae – Mrówkowate
Głowa i tułów wraz ze stylikiem mniej lub bardziej intensywnie czerwonobrązowe. Reszta ciała czarna, lub ciemnobrązowa. Samiec jednolicie ciemnobrązowy. Odwłok czarny lub ciemnobrązowy, zaostrzony w części wierzchołkowej; trzonek osadzony w górnej części pierwszego segmentu odwłoka. Należy do podrodziny Myrmecinae.

Albania 30.05.2021 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Wschodnia część basenu Morza Śródziemnego, Bałkany, Azja Mniejsza, Kaukaz
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany oraz prześwietlenia, tereny ruderalne. Gniazda konstruuje zwykle pod korą drzew lub w dziuplach
  3. Wymiary. Królowa 8-10 mm. Robotnice 3.2-4.6 mm. Samiec do 4 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od maja do września
  5. Lokalizacja. Albania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Głównie spadź mszyc
  7. Podobne. U Crematogaster scutellaris tułów jest czarny lub ciemnobrązowy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply