Aculepeira armida – Kołyśnik wzorzysty

Araneidae – Krzyżakowate
Karapaks kasztanowobordowy z mniej lub bardziej obfitym, srebrzystym owłosieniem i wąskim, jasnym obrzeżeniem bocznych krawędzi. Odwłok wielobarwny, z wierzchu  z deseniem przypominającym żółty bądź biały, czarno obrzeżony liść dębu wypełniony brązową plamą w kształcie grotu. Spód odwłoka żółtoczarny.

Hiszpania – Granada 25.06.2015 ♀ Fot. Simon Oliver

Włochy 01.08.2018 Fot. Paolo Mazzei

Hiszpania – Granada 20.06.2018 ♀ Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Południowa i środkowa Europa, północna Afryka, zachodnia i centralna Azja aż po Chiny
  2. Biotop. Łąki, murawy, ugory, skraje lasów, polany, tereny ruderalne i inne tereny otwarte z wysoką roślinnością zielną lub trawiastą, pośród której konstruuje koliste sieci łowne
  3. Wymiary. Samica 11.6-18.3 mm. Samiec 6.8-9 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Hiszpania, Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozmaite bezkręgowce schwytane w sieć łowną
  7. Podobne. Przede wszystkim mniej kontrastowo ubarwiony, występujący także w Polsce Aculepeira ceropegia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Simon Oliver Paolo Mazzei

Hiszpania – Granada 20.06.2018 ♂ Fot. Simon Oliver


avidal

Leave a Reply