Merzomyia westermanni – Perłówka helwecka

Tephritidae – Nasionnicowate
Głowa żółta z dobrze widocznymi, odstającymi, żółtymi szczecinkami na potylicy. Scutum beżowe, niekiedy z rdzawoczerwonym odcieniem. Scutellum żółte lub żółtobrązowe, na ogół nieco jaśniejsze w części wierzchołkowej. Tergity ciemnobrązowe lub brunatne z wyraźnie, żółtawo rozjaśnionymi tylnymi krawędziami, przez co odwłok nabiera paskowanego wyglądu. Nogi żółte. Skrzydła z ciemna lamka wierzchołkową. Skrzydła na niemal całej powierzchni pokryte marmurkowym, żółtobrązowo-brunatnym deseniem urozmaiconym perłowobiałymi okienkami o rozmieszczeniu i kształcie charakterystycznych dla gatunku – dwa największe z nich znajdują się odpowiednio w połowie długości skrzydła (okienko o wydłużonym kształcie) i przy tylnej krawędzi skrzydła (okienko przedwierzchołkowe o zaokrąglonym kształcie).

Francja – Arques 02.08.2015 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Zasięg. Wyspy Brytyjskie, Francja, Szwajcaria, Niemcy, kraje Beneluksu, Ukraina, Rosja, Kaukaz
  2. Biotop. Łąki, ugory, murawy, przydroża, skraje lasów, ogrody, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od lipca do września
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem i spadzią. Larwy żerują w galasach na różnych gatunkach starców
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply