Aphilathops frigidus – Królołów taszczyn

Crabronidae – Grzebaczowate
Oczy ciemno cętkowane, bez zatokowego wcięcia. Na twarzy trzy żółte, pionowe pręgi – dwie przy wewnętrznych krawędziach oczu i jedna centralna. Żuwaczki żółte z czerwonawymi wierzchołkami. Tułów i odwłok w znacznej mierze czarne – na tergicie pierwszym para żółtych plam bocznych; na tergitach 2-5 (u samca 2-6) żółte, przerwane po środku przepaski, przy czym przepaska na 2-im tergicie jest szersza od pozostałych. Tegule czarne z żółta plamką. Trzonek czułków czarny z żółtą obrączka apikalną; pozostałe człony z wierzchu czarne, od spodu czerwono-żółte od spodu.

Kanada – Albert 25.08.2021 Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 31.07.2022 ♀ przy norce Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 24.07.2021 Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 24.07.2021 Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Południowo-wschodnia Kanada, wschodnie i centralne stany USA
  2. Siedlisko. Skraje lasów, leśne polany, łąki, ogrody, murawy. Gniazduje w piaszczystej, bądź kamienisto-piaszczystej ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 11-15 mm, samca 9-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień/wrzesień; aktywność uzależniona od rójki mrówek, które samice łowią dla larw
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Dla larw samice chwytają i paraliżują uskrzydlone królowe mrówek z rodzaju Formica. Dla każdej z larw przygotowują 2 lub 3 mrówki, którym przed złożeniem w norce odgryzają skrzydła
  7. Podobne. Inne czarno-żółte grzebaczowate – w tym Philanthus bilunatus (oczy wcięte zatokowo, tak jak i u pozostałych taszczynów). Bliźniaczo podobny Aphilathops subfrigidus różni się całkowicie czarnymi czułkami i zasiedla zachodnie wybrzeża Ameryki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

avidal

Leave a Reply