Megachile parietina – Zaprawiarka nakamienna

Megachilidae – Miesierkowate
Poprzednio w rodzaju Chalicodoma. Znana też jako tynkarka murówka lub obrostka murówka. Ciało samicy smoliście czarne, pokryte czarnymi włoskami – jedynie stopy i środkowa część szczoteczki brzusznej rudo owłosione. U samca tułów i znaczna część odwłoka pokryte intensywnie rudymi włoskami, wierzchołek odwłoka smoliście czarny. Skrzydła samicy silnie, brązowo przyciemnione z wyraźnym, granatowym połyskiem. Skrzydła samca znacznie słabiej przyciemnione, bez granatowego połysku. W przednim skrzydle 2 komórki kubitalne Cu.

Austria – 03.06.2014 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Gatunek śródziemnomorski, na południu Europy bywa liczny. Występuje również w środkowej Europie – im dalej na północ, tym staje się rzadszy EX EX
  2. Biotop. Nieczynne kamieniołomy i żwirownie, tereny skaliste
  3. Wymiary. Długość ciała 14-18 mm. Poza Megachile lagopoda największa miesierka Europy
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce znana z co najmniej dwóch historycznych stanowisk na Dolnym Śląsku, od 1983 roku nie obserwowana – przyjmuje się, że wyginęła
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice magazynują pyłek i nektar. Gniazda zakładają w szczelinach skalnych
  7. Podobne. Przy braku opatrzenia można ją pomylić z zadrzechniami z rodzaju Xylocopa (w przednim skrzydle 3 komórki Cu)
  8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Stelis nasuta
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – gernotkunz

Austria 03.06.2014 ♀ Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply