Xylocopa violacea – Zadrzechnia fioletowa

Apidae – Pszczołowate
Ciało łącznie z nogami czarne, masywne, lśniące, skąpo, ciemnoszaro owłosione. Nieowłosiona powierzchnia przy nasadzie tylnej goleni relatywnie skąpo i rzadko punktowana – widoczne są co najwyżej dwa rzędy punktowań. Czułki czarne – u samca dwa ostatnie człony przed członem apikalnym wyraźnie rozjaśnione – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydła stosunkowo krótkie, brunatne z silnym granatowym połyskiem; w przednim skrzydle 3 komórki kubitalne Cu.

X.violacea

Starigrad – Paklenica, Chorwacja 17.07.2017 Fot. Paweł Niemiec

  1. Liczebność. Bardzo rzadka; po wielu latach nieobecności w 2005 roku pojawiła się ponownie i od tej pory w niemal każdym sezonie dochodzi do sporadycznych jej obserwacji w Polsce. Czerwona księga kat. EX. Czerwona Lista kategoria EX. Gatunek objęty ochrona gatunkową
  2. Biotop. Ciepłe i nasłonecznione skraje lasów, wąwozy, lasostepy, murawy kserotermiczne i psammofilne, zaniedbane sady i ogrody; bardzo chętnie winnice – także kwietne łąki i ugory, na których poszukuje pokarmu
  3. Wymiary. Długość ciała 20-28 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – wrzesień; najczęściej obserwowana w maju i czerwcu. Zimują imagines ( obie płci )
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce na południu i wschodzie kraju, na pojedynczych, izolowanych stanowiskach
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem. Dla larw samice magazynują zapasy pyłku i nektaru. Gniazduje w suchym drewnie – zwłaszcza w usychających pniach drzew, a także w zakamarkach skalnych i w ścianach wąwozów. W poszukiwaniu pokarmu odlatuje nawet do kilku kilometrów od gniazda
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi, bardzo podobny gatunek zadrzechni – Xylocopa valga. Samce można odróżnić po ubarwieniu czułków – są całkowicie czarne, pozbawione rozjaśnień. Cechą diagnostyczną pozwalającą odróżnić i samice i samce jest punktowanie tylnej goleni – u Xylocopa valga jest ono bardziej obfite; widocznych jest 5 lub 6 rzędów punktowań. Bardzo podobna jest również samica przeciętnie mniejszej zaprawiarki nakamiennej Megachile ( Chalicodoma ) parietina ( dwie komórki kubitalne Cu  w przednim skrzydle ); gatunek ten prawdopodobnie w Polsce już wyginął
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Paweł Niemiec
  9. Więcej o gatunku

Dodaj komentarz