Stelis nasuta – Szmeronia tynkarka

Megachilidae – Miesierkowate
Ciało czarne, błyszczące. Nadustek samicy czarny, samca biały. W tylnej części głowy niewielkie plamy – rudobrązowe u samicy, żółte u samca. Na scutum para białych plam barkowych. Tułów pokryty długimi, jasnymi włoskami. Tegule rudobrązowe. Odwłok czarny. Na tergicie 1 wąska, kremowobiała przepaska szeroko rozerwana po środku. Na każdym z tergitów 2-4 obecne 4 kremowobiałe, owalne plamki – dwie boczne i dwie środkowe. Tergit 5 z parą drobnych, jasnych plam. Brak szczoteczki brzusznej. Nogi rudobrązowe.

Chorwacja 14.05.2008 Fot. gernotkunz

Chorwacja 14.05.2008 Fot. gernotkunz

Chorwacja 14.05.2008 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Południowa i środkowa Europa, Bliski Wschód, północna Afryka
  2. Biotop. Murawy naskalne, kamieniołomy, żwirownie, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 7-10 mm, samca 4-8 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie odnaleziona
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są kleptopasożytami gniazdowymi Megachile parietina, Megachile pyrenaica, Megachile sicula
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia – nietrudna do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Więcej o gatunku

Albania 30.05.2021 Przy gnieździe Megachile parietina Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply