Catocala conversa – Wstęgówka dębówka

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła szarobrunatne z kontrastowymi, czarnymi, zygzakowatymi przepaskami poprzecznymi. Tylne skrzydła żółte z dwiema poprzecznymi, ciemnymi przepaskami; tylna przepaska nieprzerwana.

Chorwacja 15.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Zasięg. W Europie obecna na niemal całym obszarze poza Półwyspem Skandynawskim, Wyspami Brytyjskimi i niektórymi krajami nadbałtyckimi, oraz Islandią. Występuje również na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce
  2. Biotop. Lasy liściaste, polany, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 50-58 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – wrzesień. Gąsienice od kwietnia do czerwca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki z przejrzałych owoców i soki wyciekające ze zranionych drzew. Gąsienice żerują na dębach
  7. Podobne. Inne wstęgówki o żółtych tylnych skrzydłach – w tym występujące w Polsce Catocala nymphagoga i Catocala fulminea, które różnią się m.in. kształtem ciemnych przepasek na tylnych skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. C.conversa na Lepiforum

Rodzaj Catocala - Wstęgówka


avidal

Leave a Reply