Catocala nymphagoga – Wstęgówka księżniczka

Erebidae – Mrocznicowate
Tylne skrzydła żółte z dwiema brunatnoczarnymi przepaskami o kształcie diagnostycznym dla gatunku – przepaska wewnętrzna niemal prosta, silnie załamana przy tylnym brzegu skrzydła; przepaska zewnętrzna bardzo szeroka z silnym przewężeniem przy tylnym brzegu skrzydła. Przednie skrzydło szarobrunatne z bogatym ornamentem utworzonym z kontrastowo ciemnych, wąskich i nieco szerszych przepasek – przepaska w polu środkowym silnie zygzakowata, o fantazyjnym kształcie.

Grecja 06.06.2015 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 09.06.2008 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka i bardzo lokalna, obserwowana tylko wyjątkowo
  2. Biotop. Widne lasy dębowe i ich skraje
  3. Wymiary. Rs 35-43 mm; najmniejsza krajowa wstęgówka
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce wyłącznie na południu kraju
  6. Pokarm. Soki z przejrzałych owoców i soki wyciekające ze zranionych drzew. Gąsienice żerują na liściach dębów
  7. Podobne. W Polsce najłatwiej pomylić ja z Catocala fulminea, u której ciemne przepaski na tylnym skrzydle maja zupełnie odmienny kształt i która jest wyraźnie większa. Kształt tylnych przepasek pozwala ją odróżnić także od gatunków nie występujących w Polsce – w tym od Catocala conversa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. C.nymphagoga na Lepiforum

Grecja 04.06.2009 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 04.06.2009 Fot. Heiner Ziegler


Rodzaj Catocala - Wstęgówka


avidal

Leave a Reply