Strymon melinus – Pięknogończyk aksamitek

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł aksamitnie szary. Spód skrzydeł jasnoszary lub szarobeżowy – zarówno a przednim, jak i na tylnym skrzydle obecny rząd pomarańczowobiałych plamek układających się w nieregularna przepaskę. Na tylnym skrzydle kontrastowa, pomarańczowa plama z czarnym oczkiem brzeżnym, widoczna po obu stronach skrzydła. Wierzchołki tylnych skrzydeł zdobione parą długich ogonków o jasnych końcach, druga para ogonków jest znacznie krótsza i mniej efektowna. Krawędź kostalna przednich skrzydeł pomarańczowa.

Kalifornia – San Diego 11.07.2022 Fot. Luann Wright

Kalifornia – San Diego 17.09.2022 Fot. Luann Wright

  1. Zasięg. Od południowych krańców Kanady po Amazonię. Na ogół pospolity i liczny
  2. Biotop. Lasy deszczowe, polany, łąki, ogrody, parki, przydroża, ugory, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Rs 20-32 mm
  4. Okres lotu. Zależny od lokalizacji – w regionach tropikalnych cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice wybitnie polifagiczne, żerują na wielu rozmaitych roślinach, najczęściej z rodziny bobowatych i ślazowatych – młode gąsienice zjadają głównie kwiaty, starsze stadia liście
  7. Podobne. Kilka innych modraszkowatych o szarych skrzydłach różniących się detalami ubarwienia i długością ogonków
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Luann Wright

avidal

Leave a Reply