Zerynthia rumina – Zygzakowiec rubinowy

Papilionidae – Paziowate
Na bladożółtym lub białym tle wierzchniej strony skrzydeł liczne czarne plamki oraz mniej liczne plamki czerwone, które są obecne także wzdłuż przedniej krawędzi przedniego skrzydła – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Na tylnych skrzydłach brak niebieskich, półksiężycowatych plamek przy zewnętrznej krawędzi skrzydła. Gąsienica kremowobezowa z licznymi żółtymi, pomarańczowymi lub czerwonymi wypustkami zwieńczonymi czarnymi szczecinkami.

Hiszpania – Granada 26.01.2015 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 14.02.2021 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 16.03.2016 Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Zachodnia i południowa Europa – od Wysp Brytyjskich po Hiszpanię, oraz północna Afryka (kraje Maghrebu)
  2. Siedlisko. Suche łąki, zbocza i murawy, chętnie o wapiennym podłożu, a także zarośla makia, półpustynie oraz tereny rolnicze i zurbanizowane
  3. Wymiary. Rs 35-45 mm
  4. Okres lotu. Styczeń – czerwiec; od sierpnia może się pojawiać drugie pokolenie. Populacje zachodnioeuropejskie zwykle aktywne dopiero od kwietnia
  5. Lokalizacja. Hiszpania, Portugalia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują najchętniej na kokornaku Aristolochia baetica; zjadają kwiaty i liście
  7. Podobne. Kilka innych, niekiedy bardzo podobnych gatunków z rodzaju – w tym Zerynthia polyxena, u którego brak czerwonych plam wierzchnich przy przedniej krawędzi przedniego skrzydła, a na tylnych skrzydłach obecne są również półksiężycowate plamki niebieskie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Simon Oliver Heiner Ziegler
  9. Z.rumina na Lepiforum

Hiszpania – Granada 18.05.2020 Fot. Simon Oliver

Portugalia 25.04.2013 Poczwarka Fot. Heiner Ziegler


Papilionidae - Świat


avidal

Leave a Reply