Bombus lapidarius – Trzmiel kamiennik i gatunki bliźniacze

Apidae – Pszczołowate
Całe ciało pokryte czarnymi włoskami za wyjątkiem trzech ostatnich (u samców 4), purpurowoczerwonych tergitów. Samiec ma ponadto wąski żółty pierścień na przodzie tułowia. Gniazda chętnie zakłada w ziemi i tworzy społeczności liczące do 500 osobników.

Widzew 11.07.2014

Łódź – Widzew 11.07.2014 ♀

b.lapidarius

Słowiński Park Narodowy 26.07.2018

B.lapidarius

Łódź – Park Piłsudskiego 14.07.2019 ♂

Łódzki Ogród Botaniczny 03.05.2015 Fot. Jacek Strojny

Łódzki Ogród Botaniczny 03.05.2015 ♀ Fot. Jacek Strojny

  1. Liczebność. Jeden z najpospolitszych trzmieli
  2. Biotop. Najchętniej tereny otwarte, w tym skraje lasów, łąki, ogrody, parki
  3. Wymiary. Królowe 18-24 mm. Robotnice 9-17 mm. Samce 10-16 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik; zimują młode królowe
  5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; najczęściej odwiedza żółte kwiaty
  7. Podobne. Wiele gatunków różniących się między sobą cechami mikroskopowymi, np. Bombus ruderarius, Bombus soroeensis ssp.proteus, Bombus confusus, Bombus humilis
  8. Uwagi. Głównym pasożytem gniazdowym jest Bombus rupestris
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera Jacek Strojny avidal


Chociszewo 04.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 04.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 04.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

WZORY BARWNE (wg Trzmielowate Polski  – T.Pawlikowski, K.Pawlikowski). Zgodę na wykorzystanie wzorów otrzymałem od profesora Tadeusza Pawlikowskiego


avidal

Leave a Reply