Colletes fodiens – Lepiarka kocankowa

Colletidae – Lepiarkowate
Ciało czarne. Tułów pokryty rdzawo-brązowymi lub czerwono-brązowymi włoskami. Pierwszy tergit gęsto punktowany, na bokach i po środku z odstającym owłosieniem – cecha diagnostyczna gatunku. Przepaski odwłokowe utworzone ze sprasowanych, białych lub żółtych włosków – przepaski te są zwykle nierozerwane. W przednim skrzydle 3 komórki kubitalne Cu o podobnej wielkości. Żyłka nasadowa lekko wygięta.

Widzew 11.07.2014 Samica

Łódź – Widzew 11.07.2014 ♀

  1. Status. Pospolita i liczna. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Suche, nasłonecznione tereny, gdzie może gniazdować – wydmy, murawy, piaskownie, urwiste brzegi zbiorników wodnych, skarpy, wąwozy; także kwietne łąki, przydroża, polany… Gniazduje w glebie, często w mniejszych lub większych agregacjach
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 9-11 mm. Długość ciała samca 8-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar; odwiedza najczęściej kwiaty astrowatych (złożonych). Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru, który zbierają tylnymi nogami, pomimo braku wykształconych szczoteczek
  7. Podobne. Przede wszystkim Colletes similis (owłosienie na bokach 1 tergitu przylegające) i Colletes daviesanus (pierwszy tergit jest rzadko punktowany) – rozróżnienie tych gatunków w terenie bywa niemożliwe
  8. Uwagi. Pasożytami gniazdowymi lepiarki jedwabniczki są m.in. Epeolus variegatus i Miltogramma punctatum
  9. Uwagi 2. Oznaczenie Darecki
  10. Uwagi 3. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply