Cerceris tenuivittata – Osmyk tarczykowiec

Crabronidae – Grzebaczowate
Ciało czarne. Twarz samicy czarna z dwiema białymi plamami przy wewnętrznych krawędziach oczu oraz z pojedynczą białą plamą poniżej podstawy czułków. Twarz samca bladożółta, łącznie z nadustkiem. Za oczami występuje para białych plamek. Na tułowiu brak jasnego rysunku poza drobnymi plamkami przy nasadzie skrzydeł i w przedniej części scutum (plamki te mogą zanikać). Propodeum grubo, wyraźnie punktowane. Tergit 1 z parą niewielkich, białych plamek bocznych lub całkowicie czarny. Tergity 2-5 u samicy, oraz 2-6 u samca z białymi przepaskami – przepaski na tergitach 2-4 zwykle są wąsko rozerwane po środku; przepaski na tergitach 5 oraz 6 (u samca) szersze od pozostałych. Uda samicy pomarańczowe. Uda samca pomarańczowe z przyciemnionymi wierzchołkami. Czułki samicy czarne. Czułki samca od spodu częściowo rdzawobrązowe.

Lublin 03.07.2022 ♀ Fot. Michał Gałan

Lublin 03.07.2022 ♀ Fot. Michał Gałan

  1. Liczebność. Jak dotąd z Polski nie wykazany
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, wydmy śródlądowe, łąki. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 14-16 mm, samca 12-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Dla larw samica łowi tarczyki z rodzaju Cassida
  7. Podobne. W Polsce najłatwiej pomylić go z Cerceris interrupta, u którego czułki są w znacznej mierze pomarańczowe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michał Gałan
  9. Uwagi 2. Nie będąc pewnym swojego oznaczenia skonsultowałem się z Darkiem Ogrodnikiem, który potwierdził je potwierdził, ale również z zastrzeżeniem – istnieje zatem możliwość, że zdjęcia przedstawiają inny, nie wykazywany dotąd z Polski gatunek. Być może autorowi uda się wykonać inne ujęcia umożliwiające ostateczne zweryfikowanie oznaczenie

Rodzaj Cerceris - Osmyk


avidal

Leave a Reply