Nysson distinguendus – Ustylak afrykańczyk

Crabronidae – Grzebaczowate
Tergity T1 i T2 u samic z białymi plamkami – pierwszy tergit zwykle przyciemniony przy końcu, boki drugiego jasnoczerwone. Człony czułków czasem rozjaśnione. U samca T1 i T2 z białymi plamkami podobnych rozmiarów – T1 zwykle całkiem czarny, czasem jasno czerwony. Nadustek (clypeus) czasem z dwiema jasnymi kropkami. Gatunek jest uważany przez niektórych ekspertów jako forma barwna Nysson dimidiatus.

Warszawa – Siekierki 14.08.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 14.08.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Rzadki, sporadyczne obserwowany
  2. Biotop. Suche tereny piaszczyste
  3. Wymiary. Brak danych. Rodzaj Nysson: 4-12mm. Osobnik na fotografiach miał ok 6-8mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Imago: nektar, szczególnie z baldachów oraz spadź. Gatunek kleptopasożytniczy. Larwy żywią się ofiarami innych grzebaczy m.in. z rodzajów Alysson, Argogorytes, Gorytes i Harpactus
  7. Podobne. Nysson dimidiatus: samica bez białej plamki na T1, który jest cały jasnoczerwony. Człony czułków czarne. Samiec może mieć białe plamki na T1. Jeśli obecne, są dwa razy większe niż plamki na T2. T1 w większości jasno czerwony. Nadustek ciemny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. Uwagi 2. Więcej o gatunku

Warszawa – Siekierki 14.08.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 14.08.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak


Rodzaj Nysson - Ustylak


Sylvester Kociniak

Leave a Reply