Eupelmidae

Należące do nadrodziny bleskotkowatych Chalcidoidea błonkówki o metalicznie połyskującym ciele. Charaktersytyczną cechą budowy jest wklęsłe mesonotum ( śródplecze ). Zasiedlają szerokie spektrum biotopów. Larwy są ektoparazytoidami stadiów preimaginalnych owadów i pajęczaków, a prawdopodobnie także innych drobnych bezkręgowców. Rozmiary ciała zależne min. od gatunku gospodarza – stąd nawet w obrębie jednego gatunku ulegają ona bardzo znaczącym wahaniom; różnica miedzy najmniejszymi i największymi bywa nawet 4-krotna.
W Polsce 15 gatunków ( stan na 2018 rok ), a zapewne znacznie więcej; rodzina uchodzi za niedostatecznie poznaną.

 Eupelmus urozonus s.l.
Eupelmus vesicularis

Leave a Reply