Sphecodes gibbus – Nęczyn czerwonobrzuchy

Halictidae – Smuklikowate
Znany także jako nęczyn ciemnoskrzydły i nęczyn ostrożeniowiec. Głowa czarna, mocno i grubo punktowana; podobnie przedplecze. Odwłok czerwony, lecz zwykle co najmniej dwa ostatnie tergity czarne.

Łódź Rogowska 19.07.2013

Łódź – Rogowska 19.07.2013

Łódź Rogowska 19.07.2013

Łódź – Rogowska 19.07.2013

Łódź Rogowska 19.07.2013

Łódź – Rogowska 19.07.2013

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Suche, otwarte, ciepłe, piaszczyste tereny, takie jak leśne drogi, wydmy, piaskownie, oraz kwietne łąki i przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 7-13 mm
  4. Aktywność. Zimujące samice już od kwietnia, osobniki z nowego pokolenia od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Gatunek kleptopasożytniczy; larwy zjadają zapasy zgromadzone dla własnych larw przez samice smuklików z rodzaju Halictus – w tym Halictus maculatus,  Halictus quadricinctus, Halictus sexcinctus i Halictus rubicundus
  7. Podobne. Inne nęczyny różnią się detalami takimi jak gęstość owłosienia i punktowania. Przeciętnie większy Sphecodes albilabris czarny ma jedynie ostatni tergit odwłoka (samica)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódź – Majerowskie Pole 24.07.2020

Łódź – Majerowskie Pole 24.07.2020


avidal

Leave a Reply