Absyrtus vicinator

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa pomarańczowa, łącznie z nadustkiem. Przyoczka smoliście czarne. Żuwaczki pomarańczowe z czarnymi wierzchołkami. Tułów i odwłok pomarańczowe; odwłok z cienkim stylikiem. Pokładełko krótkie z głębokim wcięciem przedwierzchołkowym. Skrzydła przeźroczyste z żółtą pterostigmą. Żyłka Rs+2r styka się z pterostigmą w połowie jej długości. Żyłka 2-1A miejscowo silnie łukowato wygięta. Zwierciadełko wykształcone, 4-katne; tylna żyłka tworząca zwierciadełko częściowo rozmyta. Tylna goleń z długą ostrogą apikalną – ostroga ta jest co najmniej 7-krotnie dłuższa od swojej szerokości przy podstawie.

Radzionków 22.09.2022 Fot. Karol Wałach

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania – rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, polany, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 7-10 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; apogeum pojawu przypada na lipiec i sierpień
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami larw i poczwarek Tenthredinidae – zwłaszcza gatunków z rodzaju Macrophya i Tenthredo
  7. Podobne. Wyróżnia się 3 gatunki palearktyczne i 3 nearktyczne z rodzaju Absyrtus. Są one bardzo trudne odróżnialne – i tak np. Absyrtus vernalis różni się proporcjami kilku ostatnich członów czułków. Gatunki z rodzaju Perilissus różnią się m.in. detalami użyłkowania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Karol Wałach

avidal

Leave a Reply