Agrypon flaveolatum – Łuczak poczwarkowiec

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Ubarwienie ciała bardzo zmienne –  m.in. czułki mogą być czarne lub czerwonobrązowe, a scutellum czarne, lub czerwone. Oczy zwykle z żółtym obrzeżeniem. Tylna krawędź przedplecza z ząbkowatym wyrostkiem. Odwłok uderzająco smukły, w części nasadowej bocznie spłaszczony; wierzchołek odwłoka mniej lub bardziej przyciemniony. Pokładełko bardzo krótkie, ze wzgórkiem w części grzbietowej. Przednie biodra bez bruzdy (carina). W przednim skrzydle żyłka Cu1 w komórce dyskoidalnej D1 (zwanej także komórką subdyskoidalna S1) co najmniej w 80%  tak długa , jak żyłka 1m-cu w komórce dyskoidalnej D2 ; zwierciadełka brak. W tylnym skrzydle żyłka kubitalna Cu1 kończy się daleko od krawędzi skrzydła (ten brakujący fragment żyłki Cu1 nosi nazwę distal abscissa).

Majerowskie Błota 16.04.2015

Łódź – Majerowskie Błota 16.04.2015 ♂

Majerowskie Błota 16.04.2015 Samiec

Łódź – Majerowskie Błota 16.04.2015 ♂

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, polany, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-15 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami gąsienic i poczwarek wielu gatunków miernikowców Geometridae, ale też gąsienic i poczwarek bardzo wielu gatunków z innych rodzin – m.in. Thyatira batis, Pseudoips prasinana, Notodonta dromedarius, Epinotia tetraquetrana i liczne inne zwójki Tortricidae. Samice składają jaja na gąsienicach, lecz wylęg zachodzi w stadium poczwarki. Czasem samice porażają również larwy Diprionidae
  7. Podobne. Inne gatunki z podrodziny Anomaloninae, zwłaszcza z rodzaju Therion (w przednim skrzydle żyłka Cu1 w komórce dyskoidalnej D1 co najwyżej w 70%  tak długa , jak żyłka 1m-cu w komórce dyskoidalnej D2 , distal abscissa występuje), Anomalon i oczywiście pozostałe łuczaki Agrypon (w Polsce jeszcze 9 gatunków), które najpewniej odróżnić po obecności bruzdy na przednich biodrach. Inne gatunki z rodziny są zwykle mniejsze. Ogólnie identyfikacja jest bywa problematyczna w oparciu o fotografie terenowe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
anomaloninae-wings

Brązowa strzałka wskazuje komórkę D2, zielona strzałka komórkę D1 ( S1 ). Na różowo podkreśliłem żyłkę Cu1, na czarno żyłkę 1m-cu. Żółta linia imituje distal abscissa ( fragment żyłki Cu1 ). Rysunek pochodzi ze strony http://drawwing.org/insect/anomaloninae-wings

Widzew 29.05.2010 Niezidentyfikowana samica z podrodziny Anomaloninae

Łódź – Widzew 29.05.2010 Niezidentyfikowana ♀ z podrodziny Anomaloninae – widać, jak podobne mogą być gatunki z tej podrodziny


avidal

4 thoughts on “Agrypon flaveolatum – Łuczak poczwarkowiec

  1. Tak myślałem jak widziałem opis gatunku jakie detale wchodzą w gre.Dobrze że że wiedziałeś od razu że to ten rodzaj.Odąłwianie gąsieniczników po ich wcześniejszym obfotografowaniu to chyba jedyny patent na ich poprawne oznaczenie.Chyba w ta strone pójdziesz co?Sfotografować ,odłowić wypuścici albo do gabloty.

Leave a Reply