Barichneumon gemellus

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna; wewnętrzne krawędzie oczu jasno podkreślone. Scutum i scutellum czarne. Odwłok samicy dwubarwny, czerwono-czarny. Odwłok samca czarny. Pokładełko bardzo krótkie, niedostrzegalne na fotografiach terenowych. Nogi w znacznej mierze czarne, częściowo bordowo-brązowe. Czułki samicy z białą obrączką środkową; czułki samca jednolicie ciemne.

Francja – Arques 23.07.2020 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Arques 23.07.2020 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, łąki, parki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 8-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień/październik. Zimują samice
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli z różnych rodzin
  7. Podobne. Liczne inne gąsieniczniki – identyfikacja obarczona dużym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

Francja – Arques 23.07.2020 Fot. Marie Lou Legrand


avidal

Leave a Reply