Eutanyacra picta

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Duży gąsienicznik o czarnej głowie i tułowiu. Scutellum jasnożółte do białego. Pierwszy, stylikowany segment odwłoka czarny. Segment 2 i 3 czerwonopomarańczowe. Pozostałe tergity czarne z białymi tylnymi krawędziami; ostatni tergit zwykle całkowicie biały. Czułki i nogi dwubarwne, czarnopomarańczowe. Skrzydła delikatnie przyciemnione; zwierciadełko pięciokątne. Obie płci bardzo podobnie ubarwione; twarz u samicy czarna, u samca w znacznej mierze żółta.

Romanów koło Łodzi 05.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów koło Łodzi 05.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów koło Łodzi 05.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów koło Łodzi 05.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Lasy, łąki, parki, ogrody, zarośla, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Owad przywabiony na światło w miejscowości Romanów ( łódzkie )
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami dużych gąsienic z rodziny Noctuidae
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze 4 gatunki z tego rodzaju, z których dwa ( Eutanyacra pallidicornis i Eutanyacra glaucatoria ) są nieco podobne, lecz mimo to znacząco różniące się ubarwieniem ciała
  8. Uwagi. Autorem fotografii i obserwacji jest Jacek Kalisiak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja avidal

2 thoughts on “Eutanyacra picta

Leave a Reply