Listrodromus nycthemerus – Ornatek nawieszczek

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Ciało czarne z żółtymi znaczeniami. Żółte są krawędzie oczu, barki, tegule, scutellum oraz plamy na tergitach – 2 plamy przy tylnej krawędzi stylika stykają się ze sobą bądź są wąsko rozdzielone; plamy na 2-im tergicie są wyraźnie rozdzielone; na tylnej krawędzi 3-ego tergitu obecna wąska przepaska, która może być ciągła bądź rozerwana; na kolejnych tergitach duże plamy centralne. Uda w znacznej mierze czarne. Tylne golenie dwubarwne pomarańczowe u nasady, czarne w części wierzchołkowej. Środkowe i przednie golenie pomarańczowe. Trzonek czułków czarny, kolejne człony brązowopomarańczowe.

Łódź – BRUS 11.08.2021

Łódź – BRUS 11.08.2021

Łódź – BRUS 11.08.2021

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Skraje lasów, łąki, polany, ugory, wrzosowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar; chętnie odwiedza kwitnące wrzosy. Larwy są wyspecjalizowanymi parazytoidami gąsienic Celastrina argiolus; zdarza się, że samice porażają znaczącą część populacji tego modraszka, co może powodować sezonowy spadek jego liczebności, zwłaszcza na izolowanych stanowiskach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny. W terenie wyglądem i zachowaniem przypomina melitofagiczne grzebaczowate Crabronidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply