Megarhyssa vagatoria – Zgłąb olbrzymi

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Samica – Twarz żółta. Nadustek brązowożółty. Tułów rdzawożółty. Tarczka i zatarczka żółte. Odwłok rdzawy z żółtymi, owalnymi plamami na bokach tergitów 3-6, przy czym plamy te mogą być niewyraźne, a plama na tergicie 6 może zanikać. Pierwszy tergit bez wzoru w kształcie rynienki. Pokładełko mniej więcej dwukrotnie dłuższe od reszty ciała. Samiec znacznie ciemniej ubarwiony i przeciętnie mniejszy.

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀na brzozie

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

 1. Status. Nieczęsto obserwowany. Liczniejszy na południu i na północy kraju LC
 2. Siedlisko. Lasy, stare parki i ogrody. Zwykle obserwowany na zamierających brzozach i osikach
 3. Wymiary. Długość ciała samicy bez pokładełka 37-43 mm. Długość ciała samca 18-33 mm. Pokładełko 78-84 mm. Poczwarka samicy 38-40 mm, samca 26-30 mm
 4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień/wrzesień
 5. Lokalizacja. Pomorskie
 6. Pokarm. Imagines pobierają pokarm płynny, np. sok wyciekający z ran na drzewach. Larwy są parazytoidami Tremex magus i Tremex fuscicornis. Wwiercają się pokładełkiem przez korę i drewno, po czym paraliżują larwę i składają na niej pokryte klejącą substancją, silnie wydłużone jajo; potrafią odnaleźć i porazić larwę żerującą na głębokości do 5 cm
 7. Podobne. Przede wszystkim zgłąb perłowy Megarhyssa perlata, który różni się min. wzorem w kształcie rynienki na 1 tergicie odwłoka i kształtem żółtych plam (bardziej wydłużonych) na bokach tergitów 3-5; dotyczy samic. Zwykle też pokładełka wwiercane w drewno przez samice przyjmują u tych gatunków odmienny kształt. Podobnie ubarwiona samica zgłąba wspaniałego Megarhyssa superba ma pokładełko wyraźnie krótsze, tylko nieznacznie dłuższe od ciała. Samce ww. gatunków nieodróżnialne na fotografiach terenowych
 8. Uwagi. Samce regularnie kolcem na wierzchołku odwłoka przebijają korę w miejscu, gdzie wypoczwarczają się samice, aby przez powstały otwór wsunąć koniec odwłoka i doprowadzić do kopulacji z samicą, którą jeszcze nie wydostała się spod kory. Zatem wiele samic wylatujących na świat nie jest już dziewicami
 9. Uwagi 2. Nibyzgłębce z rodzaju Pseudorhyssa odnajdują larwy porażone przez M.vagatoria i składają na niej jajo. Po wykluciu się larwa nibyzgłębca zabija larwę zgłębca i żeruje na larwie żywiciela
 10. Uwagi 3. Autor obserwacji – avidal
 11. M.vagatoria u Mateusza Sowińskiego
M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

Megarhyssa female

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀


avidal

Leave a Reply