Trychosis spp.

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Duże i średniej wielkości gąsieniczniki z podrodziny Cryptinae charakteryzujące się silnie stylikowanym odwłokiem, 5-kątnym zwierciadełkiem i krótszym od odwłoka pokładełkiem. Głowa i tułów czarne, odwłok w mniejszym lub większym stopniu czerwony. U  T.neglecta segmenty odwłoka o wyraźnie zwiększonej powierzchni bocznej („wysokie”). U 3 gatunków przednie uda zgrubiałe (T.atripes, T.gradaria, T.pauper). W Polsce 9 trudnych do rozróżnienia gatunków – tym bardziej, że brak polskiego klucza, a w ogóle klucze do Cryptinae są niedopracowane i zawierają błędy. Przy identyfikacji istotne cechy diagnostyczne to min. rzeźba odwłoka, obecność bruzdy na płytce bocznej tułowia zwanej w kluczu epicnemium, punktowanie twarzy, czy kształt komórek radialnych, a wreszcie długość ciała.

Las Łagiewnicki 25.07.2013 Widoczne 5-kątne zwierciadełko

Łódź – Las Łagiewnicki 25.07.2013 ♀ Widoczne 5-kątne zwierciadełko

Las Łagiewnicki 25.07.2013 Samica

Łódź – Las Łagiewnicki 25.07.2013 ♀

 1. Liczebność. Niektóre gatunki nierzadkie; samice obserwowane znacznie częściej, niż samce
 2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, łąki
 3. Wymiary. Długość ciała 6-12.5 mm, w zależności od gatunku
 4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
 5. Lokalizacja. Łódzkie
 6. Pokarm. Larwy są parazytoidami pająków oraz w przypadku niektórych gatunków gąsienic motyli i larw rośliniarek (sporadycznie). Konkretne gatunki żywicielskie na ogół nieznane
 7. Podobne. Inne podobnie ubarwione gatunki z podrodziny, np. z rodzajów Meringopus, Echthrus (długie pokładełko u samic), Aritranis, Cryptus, czy Bathytrix (otwarte zwierciadełko)
 8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
 9. Gatunki występujące w Polsce:
 • Trychosis atripes
 • Trychosis gradaria
 • Trychosis ingrata
 • Trychosis legator
 • Trychosis mesocastana
 • Trychosis neglecta
 • Trychosis pauper
 • Trychosis priesneri
 • Trychosis tristator

avidal

Leave a Reply