Vulgichneumon saturatorius – Gąsienicznik błyszczkowiec

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa i tułów czarne. Scutellum białe. Odwłok czarny z białą plama wierzchołkową. Uda i golenie czerwone ; u formy barwnej nigripedis uda i golenie są czarne , poza pierwszą parą nóg (te czasami tylko z czarnym miejscowym zabarwieniem). Czułki czarne z białymi członami środkowymi u obu płci.

Lubinicko 24.09.2021 ♀ Fot. Marek Nowacki

Chociszewo 17.10.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Lubinicko 24.09.2021 ♀ Fot. Marek Nowacki

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, polany, ogrody, łąki, zarośla, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-13 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Spadź i nektar. Larwy są pasożytami wewnętrznymi gąsienic wielu różnych gatunków motyli, głównie z rodzin Noctuidae, Erebidae, Nymphalidae i Notodontidae
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione gąsieniczniki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki Lucyna Bugiera

Chociszewo 27.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 27.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 27.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 27.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 27.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply